Training en opleiding

Wij bieden trainingen en opleidingen aan voor uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Onze trainingen en opleidingen

Hotan biedt diverse trainingen en opleidingen aan op het gebied van veiligheid. Naast de reguliere BHV-opleidingen kunt u bij ons ook terecht voor reanimatiecursussen en een opleiding kleine blusmiddelen. Hotan neemt u de hele BHV-organisatie uit handen en verzorgt deze van A tot Z, zodat u zich bezig kunt houden met ondernemen.

Onze cursussen kunnen NIKTA of EFR gecertificeerd worden.

BHV-Basis

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor brandbestrijding, EHBO en het begeleiden van een ontruiming. De BHV-er kan bij een calamiteit het verschil maken. Hij of zij is meestal als eerste ter plaatse en zorgt ervoor dat er snel, veilig en kalm wordt opgetreden. De BHV-er zorgt ervoor dat de hulpdiensten goed worden opgevangen en het pand tijdig wordt ontruimd, en indien mogelijk neemt de BHV-er het gevaar weg. De Arbowet eist dat iedere werkgever de veiligheid op de werkplaats kan garanderen door middel van BHV-ers. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle ondernemers met personeel in dienst. Te allen tijde dient er een BHV-er ter plaatse te zijn. De opleiding BHV-Basis is de BHV cursus die elke BHV-er gehad moet hebben. Voor deelname aan deze cursus is geen ervaring of kennis vereist. BHV-Basis is een 1-daagse cursus die ook bij u op locatie gegeven kan worden.

Inhoud van de BHV-cursus           

 • Eerste Hulp
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Beperken en Bestrijden van een beginnende brand
 • Levensreddende Handelingen en Reanimatie
 • AED-training

Duur: 1 dag
Kosten: v.a. €145,- ex BTW.  (Groepstarief mogelijk)

BHV-Herhaal

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor brandbestrijding, EHBO en het begeleiden van een ontruiming. De BHV-er kan bij een calamiteit het verschil maken. Hij of zij is meestal als eerste ter plaatse en zorgt ervoor dat er snel, veilig en kalm wordt opgetreden. De BHV-er zorgt ervoor dat de hulpdiensten goed worden opgevangen en het pand tijdig wordt ontruimd, en indien mogelijk neemt de BHV-er het gevaar weg. De Arbowet eist dat iedere werkgever de veiligheid op de werkplaats kan garanderen door middel van BHV-ers. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle ondernemers met personeel in dienst. Te allen tijde dient er een BHV-er ter plaatse te zijn. De opleiding BHV Herhaal is een 1-daagse cursus welke volgt op de basisopleiding, zodat u certificaat weer een jaar geldig is. In deze cursus gaan we dieper in op de stof uit de basisopleiding en kunnen we specifieker op de omstandigheden van uw bedrijf ingaan. De opleiding BHV-Herhaal kan ook bij u op locatie gegeven worden.

Inhoud van de BHV-cursus           

 • Eerste Hulp
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Beperken en Bestrijden van een beginnende brand
 • Levensreddende Handelingen en Reanimatie
 • AED-training

Duur: 1 dag
Kosten: v.a. €135,- ex BTW. (Groepstarief mogelijk)

Ploegleider-BHV

Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is verantwoordelijk voor brandbestrijding, EHBO en het begeleiden van een ontruiming. De BHV-er kan bij een calamiteit het verschil maken. Hij of zij is meestal als eerste ter plaatse en zorgt ervoor dat er snel, veilig en kalm wordt opgetreden. De BHV-er zorgt ervoor dat de hulpdiensten goed worden opgevangen en het pand tijdig wordt ontruimd, en indien mogelijk neemt de BHV-er het gevaar weg. De Arbowet eist dat iedere werkgever de veiligheid op de werkplaats kan garanderen door middel van BHV-ers. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle ondernemers met personeel in dienst. Te allen tijde dient er een BHV-er ter plaatse te zijn. De opleiding ploegleider BHV is een 1-daagse cursus die aansluit op de basis-BHV. De opleiding Ploegleider-BHV kan ook bij u op locatie gegeven worden.

Inhoud van de BHV-cursus           

 • Eerste Hulp
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Beperken en Bestrijden van een beginnende brand
 • Levensreddende Handelingen en Reanimatie
 • AED-training
 • Huiswerkopdracht
 • Praktijkexamen Leidinggeven

Duur: 1 dag
Kosten: op aanvraag

BHV kind en omgeving

Bij de BHV-opleiding zijn zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (brand, ontruimen en communicatie) kindspecifieke elementen opgenomen.

Zo is het bijvoorbeeld beter om in een kinderrijke omgeving bio-sproeischuimblussers op te hangen dan CO2-blussers. Kinderen zijn onderzoekend van aard en zouden de blusser kunnen activeren. Een CO2-blusser geeft risico op vriesbrandwonden bij aanraking met de koker, vanwege de zeer lage temperatuur (tot wel  minus 80 graden Celsius). Ook het ontruimen van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf kent specifieke aandachtspunten. Vanzelfsprekend is het eerste-hulpgedeelte speciaal op het helpen van kinderen afgestemd. Op sommige punten wijkt de te verlenen eerste hulp bij jonge kinderen namelijk af van die bij oudere kinderen en volwassenen. Denk bijvoorbeeld alleen al aan reanimatie of de Heimlichgreep.

Deze cursus is altijd NIKTA gecertificeerd en voldoet aan de gestelde normen v OA KDV en naschoolse opvang.

Inhoud van de BHV-cursus           

 • Eerste Hulp bij kinderen
 • Ontruiming
 • Communicatie
 • Beperken en Bestrijden van een beginnende brand
 •  Levensreddende Handelingen en Reanimatie met zwaartepunt op kinderen en zuigelingen.
 • AED-training

Duur: 1 dag
Kosten: v.a. €155,- ex BTW. (Groepstarief mogelijk)

Beheer BMI

Vanuit de wet is het verplicht een getrainde beheerder aan te wijzen voor uw brandmeldinstallatie, een zogenaamde Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI). Daarnaast kan door goed beheer en vakkundig onderhoud van uw brandmeldinstallatie het aantal loze brandmeldingen sterk afnemen. Wanneer er veel loze meldingen vanuit uw installatie worden gedaan kan de alertheid van de brandweer afnemen en kunnen zij kosten voor een loze uitruk in rekening brengen.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI leert u de brandmeldcentrale en ontruimingsinstallatie te bedienen, te onderhouden en periodieke controles uit te voeren volgens de geldende wet- en regelgeving. De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI bestaat uit de volgende modules:

 • Brandmeldinstallatie, technieken en activiteiten
 • De taken van de beheerder
 • Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van de brandmeldinstallatie volgende de NEN-norm 2654-1.
 • Registeren en rapporteren in een logboek
 • Instructies aan derden

Cursisten die zowel de praktijkopdracht als het theorie-examen positief afsluiten, ontvangen het certificaat Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI. De kosten voor het examen en het certificaat zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

De cursus Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI wordt op verschillende momenten in het jaar georganiseerd op onze eigen oefenlocatie in Zaandam . Maar is ook in company mogelijk

Duur:1 dag
Kosten:
 De prijs voor de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie BBMI is € 275,00 excl. BTW per persoon inclusief oefen- en lesmateriaal, koffie of thee en lunch. Deze cursus word altijd via NIKTA gecertificeerd.

Acute zorg / Eerste hulp

‘Acute Zorg’, zo noemen wij onze certificatieregeling betreffende de eerste hulp. Daarmee onderscheiden wij ons van andere marktpartijen en we geven ermee aan waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.

Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen. Het volgen van een cursus Acute Zorg, om te kunnen handelen ingeval van een ongeluk, is daarom geen overbodige luxe.

Inhoud van de cursus

 • Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
 • Het controleren van de vitale functies.
 • Het bewusteloze slachtoffer.
 • Het slachtoffer met een bedreigde ademhaling.
 • Het slachtoffer met een circulatiestilstand of dreigende circulatiestilstand.
 • Uitwendige verwondingen, bloedingen, shock.
 • Het slachtoffer met brandwonden.
 • Het slachtoffer met botbreuken, kneuzingen/verstuikingen en ontwrichting.
 • Het slachtoffer met een vergiftiging.
 • Het slachtoffer met oogletsel.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden.

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorgverlener’. 

Duur: 1 dag
Kosten: v.a. € 165,- ex BTW

Reanimatie met AED-Cursus

Jaarlijks worden ruim 16000 mensen getroffen door een hartstilstand of een hartaanval. In beide gevallen wordt de levenskans van het slachtoffer medebepaald door het optreden van omstanders. In de cursus AED & Reanimatie van leert u hoe u op een verantwoorde en veilige manier de AED gebruikt. En zo het verschil kan maken tussen leven en dood.

Wist je dat veel zorgverzekeraars een reanimatie- of EHBO-cursus geheel of gedeeltelijk vergoeden bij een aanvullende verzekering?

Inhoud van de cursus           

 • op verantwoorde wijze te reanimeren
 • De juiste stappen te onthouden
 • het gebruik van een aed
 • Blusstoffen en brandklassen
 • Eigen veiligheid en die van andere
 • Praktijk en theorie-examen

Duur: ca 4 uur
Kosten: v.a. €70,- ex BTW.

Stop de bloeding

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom-)aanslagen en ernstige ongelukken aanzienlijk verhogen. Door levensbedreigend bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat Nederland in de toekomst wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, aangezien dit soort aanslagen steeds vaker voorkomt in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. Hiernaast wordt ook levensbedreigend bloedverlies gezien bij bijvoorbeeld ongelukken met machines, een val door een glazen deur, of bij open botbreuken. Bij levensbedreigend bloedverlies nemen de overlevingskansen van slachtoffers snel af naarmate de tijd verstrijkt. Omstanderhulp is dus letterlijk van levensbelang, voordat de professionele zorgverleners ter plaatse zijn. In deze cursus leren BHV’ers en niet-medische hulpverleners zoals ook politie en brandweer hoe ze slachtoffers met ernstig bloedverlies moeten behandelen. als ze aanwezig zijn bij een ernstige bloeding.

Duur: 1 dagdeel
Kosten: v.a. €50,- ex BTW.

Onze cursussen kunnen NIKTA of EFR gecertificeerd worden.

Hotan Veiligheidsdiensten - veiligheidspersoneel en training en opleiding en contact

Geïnteresseerd in een training of opleiding?

Bent u geïnteresseerd in het volgen van een van onze opleidingen of trainingen? Meld je dan hier snel aan, want vol = vol.

Voor vragen over de training of opleiding die het beste bij u past kunt u ons via de mail of telefonisch bereiken, via de onderstaande gegevens, of bezoek onze social media voor meer informatie over Hotan.
info@hotan.nl
+31 757719173