Brandwacht huren in Utrecht

Ons team van brandwachters bestaat uit Rijksgediplomeerde brandwachten, industriële brandwachten en mangatwachten. Moet u met spoed een brandwacht inhuren in Utrecht? Ons streven is om zo snel mogelijk op locatie zijn.

Hotan is uw partner in brandveiligheid wanneer elke seconde telt!

Brandwacht Utrecht: een verantwoorde en veilige keuze

In sommige gevallen is het vanuit de organisatie, verzekeraar of gemeente verplicht gesteld om een brandwacht in te huren voor uw locatie in Utrecht. In elk scenario is Hotan in staat u te helpen met een passende oplossing om uw werklocatie brandveilig te maken. Wij werken in elke branche zoals de scheepsvaart, industrie, zorginstellingen, scholen, winkelcentra en de verbouw. Maar ook om specifiekere situaties moet u een brandwacht inhuren voor uw werklocatie in Utrecht zoals:

  • Bij uitval van een BMI
  • Bij uitval van blusinstallaties
  • Bij verbouw of nieuwbouw waar er nog geen technische brandzekerheid is
  • Bij onderhoudswerkzaamheden aan technische brandinstallaties
  • Bij het versterken van uw (bedrijfs)brandweerkorps

Onze brandwachten staan 24/7 voor u klaar om uw locatie brandveilig te maken. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden. U kunt onze brandwacht ook per direct inhuren voor uw locatie in Utrecht.

Welke taken voert een brandwacht uit?

Over het algemeen voert de brandwacht Utrecht een observerende functie uit. De brandwacht is in dit geval een aanspreekpunt voor alle mensen op locatie. Daarnaast houden zij controlerondes en zien toe dat vluchtwegen vrij zijn. Daarnaast ondernemen zij actie bij calamiteiten. Zij waarschuwen en kunnen de beginnende brand blussen. Ook verlenen zij eerste hulp indien nodig. Onze brandwachters werken dus letsel- en schadebeperkend.

Industriële brandwachten

Werknemers moeten volgens de Arbowet in een zo veilig mogelijke situatie werken. Dit betekent dat onze industriële brandwachters toezicht houden op brandgevaarlijke situaties in de industrie. Dit gaat om branches waar wordt gewerkt met heetwerk zoals dak-, las- en slijpwerkzaamheden. Ook verrichten industriële brandwachters gasmetingen om de veiligheid van alle medewerkers te garanderen. Mochten er toch calamiteiten voorkomen dan werken onze brandwachters letsel- en schadebeperkend. Mocht u met spoed een industriële brandwacht in moeten huren voor uw werklocatie in Utrecht, wij doen ons best om zo spoedig mogelijk op locatie te zijn.

Hotan Veiligheidsdiensten - veiligheidspersoneel en training en opleiding en contact

Hotan waarborgt uw veiligheid met brandwachten

Heeft u vragen voor Hotan als het gaat om brandveiligheid rond locatie? Wilt u brandwacht Utrecht inhuren? Neem dan contact met ons op via: 075-7719173